Γλώσσες

Text Resize

-A A +A
  • COMPETΑνταγωνιστικότητα (COMPET)

"Νέος Προτεινόμενος Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και τις Online Υπηρεσίες: μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί"
Τετάρτη, 16 Απρίλιος 2014

Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα

Στο πλαίσιο της χορηγίας της Microsoft Ελλάς στην Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την αιγίδα αυτής, η εταιρεία διοργανώνει την εν λόγω εκδήλωση που θα αφορά στον νέο προτεινόμενο Κανονισμό για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει τις βασικές αλλαγές που θα επιφέρει η τελική υιοθέτησή του προτεινόμενου Κανονισμού στους πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά και το δημόσιο τομέα, υπό το πρίσμα των on-line υπηρεσιών. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και από διαφορετικά πεδία εξειδίκευσης, θα αναλύσουν, μεταξύ άλλων, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συνεπάγεται ο νέος προτεινόμενος Κανονισμός και θα αναδείξουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών Αρχών και των παρόχων τεχνολογίας στη νέα εποχή.

Σε μια εποχή που έννοιες όπως «online υπηρεσίες», «υπηρεσίες cloud computing» και «διαχείριση online δεδομένων» κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος και αποτελούν μέρος της καθημερινότητας όλων μας, δημιουργώντας άνευ προηγουμένου ευκαιρίες αλλά και θέτοντας πρωτόγνωρες προκλήσεις, η πλοήγηση στο νέο περιβάλλον με ασφάλεια, διαφάνεια και αξιοπιστία αποτελεί βασική προτεραιότητα της εταιρείας. Η εν λόγω εκδήλωση αποδεικνύει στην πράξη τη βούληση της εταιρείας να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο διάλογο τόσο γύρω από την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στο online περιβάλλον όσο και γύρω από το αίτημα της νέας εποχής για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα θέματα αυτά.

Σχετικά Έγγραφα