Γλώσσες

Text Resize

-A A +A
  • EPSCOΑπασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές (EPSCO)

Ευρωπαϊκό Συνέδριο "Γυναίκες και Ψηφιακή Απασχόληση"
Παρασκευή, 04 Απρίλιος 2014

Γεν. Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας/Γεν. Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Αθήνα

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, διοργανώνει σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία, και με την υποστήριξη Ελλήνων και Ευρωπαίων εταίρων Συνέδριο με τίτλο: «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση»/“Women & Girls Go Digital”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου 2014, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα, της υλοποίησης της Digital Agenda for Europe, το Συνέδριο στοχεύει να αναδείξει με ποιο τρόπο ο συνδυασμός των ψηφιακών δεξιοτήτων, της διαφορετικότητας των φύλων και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και οδηγεί στη δημιουργία ψηφιακών θέσεων απασχόλησης.

Το Συνέδριο επιδιώκει να επισημάνει το υπάρχον έλλειμμα στις ψηφιακές δεξιότητες και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την προστιθέμενη αξία που παρέχει η ένταξη του γυναικείου ταλέντου στην ψηφιακή απασχόληση, στην έρευνα και στην καινοτομία.  Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην προώθηση ευκαιριών για νεανική ψηφιακή επιχειρηματικότητα, όσο και στις προκλήσεις που προκύπτουν από τον ρόλο των ΜΜΕ στην νέα ψηφιακή εποχή. 

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί, κατ’ αρχάς, η Πρωτοβουλία με τίτλο: «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση» με στόχο την αύξηση του γυναικείου ταλέντου στις ψηφιακές θέσεις απασχόλησης και, κατά δεύτερον, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο εν λόγω Σχέδιο Δράσης, το οποίο έχει καταρτιστεί από Έλληνες και Ευρωπαίους εταίρους, με βάση το καινοτόμο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Grand Coalition for Digital Jobs».

Πρόκειται για ένα συντονισμένο μηχανισμό που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια κοινότητα πολιτικών, ακαδημαϊκών, επιχειρηματιών, εκπροσώπων του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου και των ταλαντούχων Ελληνίδων γυναικών και κοριτσιών, στοχεύοντας να τις υποστηρίξει στην καριέρα τους στις ΤΠΕ.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων προσκαλεί υψηλόβαθμα στελέχη των Κρατών-Μελών της ΕΕ και των χωρών του ΕΟΧ, βασικούς εταίρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, νέους επιχειρηματίες, αλλά και γυναίκες επαγγελματίες των ΤΠΕ.

Ιστοσελίδα της εκδήλωσης