Γλώσσες

Text Resize

-A A +A

Οργάνωση

Οργάνωση

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014, έχουμε εργαστεί αρκετά για να ανακαλύψουμε τα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαιά μας με σύνεση, αποτελεσματικότητα και περιβαλλοντική συνείδηση.

Για αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της Προεδρίας προσπαθήσαμε να επωφεληθούμε από την εμπειρία και να υιοθετήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές των προηγούμενων Προεδριών όσον αφορά τα μέτρα που έλαβαν για την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.

  

Μια Οικονομική Προεδρία

Προϋπολογισμός: ο προϋπολογισμός της Ελληνικής Προεδρίας έχει οριστεί στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό καλύπτει όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον δαπανών των Υπουργείων και των προσωρινών αποσπάσεων των υπαλλήλων σε άλλες θέσεις, όπως επίσης και τα έξοδα που σχετίζονται με όλα τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι το πραγματικό κόστος να είναι χαμηλότερο ώστε η Ελληνική Προεδρία να είναι η πιο οικονομική από ποτέ.

Χορηγοί: η Προεδρία έχει προσπαθήσει να καθιερώσει ένα εκτενές πρόγραμμα χορηγιών, προσεγγίζοντας μία σειρά από τοπικές, δυναμικές και εξωστρεφείς εταιρίες.

Εξωτερικές αναθέσεις: μόνο οι απολύτως απαραίτητες λειτουργίες που απαιτούν συγκεκριμένη εξειδίκευση  έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς φορείς. Η Προεδρία βασίζεται κυρίως στην δέσμευση και την αφοσιωμένη ομαδική δουλειά των κυβερνητικών υπαλλήλων. Οι αποσπάσεις υπαλλήλων στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο – μόνο 50 επιπλέον θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Το Γραφείο της Ελληνικής Προεδρίας στην Αθήνα έχει προσλάβει μέσω ανοικτού διαγωνισμού όχι περισσότερα από εννέα επιπλέον άτομα με εξάμηνη σύμβαση.     

Χώροι: η πλειοψηφία των δράσεων λαμβάνει χώρα στην Αθήνα και το Ζάππειο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο είναι ο βασικός χώρος της Προεδρίας. Το Ζάππειο είναι ένα δημόσιο κτίριο και η τοποθεσία του στο ιστορικό κέντρο της πόλης εξοικονομεί σε λειτουργικό κόστος και κόστος μεταφοράς. Το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών (Gymnich) το οποίο συνήθως λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χώρα από τον βασικό, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Λαγονήσι στα περίχωρα των Αθηνών.  

Συναντήσεις: Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τον αριθμό των συναντήσεων και δράσεων σε αυτά που έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία. 14 Άτυπα Υπουργικά Συμβούλια, 35 συναντήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων, 57 ομάδες εργασίας και 33 συνέδρια και σεμινάρια προγραμματίζονται να λάβουν χώρα στην Ελλάδα.

Ξενοδοχεία: η Προεδρία πληρώνει μόνο για τη διαμονή των Επικεφαλής των Αποστολών συν ένα ακόμα άτομο, που συμμετέχουν στα άτυπα Υπουργικά Συμβούλια.

… με οικολογική διάσταση

Εξοικονόμηση χαρτιού: ο οδηγός «Ποιος είναι ποιος» και ο οδηγός για τα ΜΜΕ, το βασικό πρόγραμμα της Προεδρίας και άλλα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστότοπο της Προεδρίας. Επιπλέον, παρέχονται μόνο οικολογικά είδη γραφείου (μπλοκ, στυλό, χαρτί) και άλλα προϊόντα.    

Χώροι: το Ζάππειο είναι διατηρητέο κτίριο και ως τέτοιο θεωρείται ότι είναι εγγενώς βιώσιμο καθώς η δομή του ανταποκρίνεται τέλεια στο κλίμα και την τοποθεσία της Αθήνας. Έχει φυσικό καλό φωτισμό και αέρα, ωστόσο έχουν ληφθεί κάποια φιλικά ως προς το περιβάλλον μέτρα, όπως κάδοι ανακύκλωσης, ενεργειακές λάμπες φωτισμού και σακκόφιλτρα για την ποιότητα του αέρα.

Μεταφορές: οι χώροι της Προεδρίας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από τα ξενοδοχεία και το κέντρο της πόλης απαλλάσσοντας από την ανάγκη μεταφοράς των αποστολών. Όποτε χρειάζεται, οι αποστολές μπορούν να χρησιμοποιούν το εκτενές δίκτυο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (μετρό, λεωφορεία, τραμ και τρόλεϊ). Αυτοκίνητα θα παρέχονται από τον χορηγό μόνο για τα Υπουργικά Συμβούλια.

Ξενοδοχεία: όλα τα ξενοδοχεία που έχουν επιλεχθεί να συνεργαστούν ακολουθούν φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές. Πολλά από αυτά έχουν επίσης βραβευτεί με πράσινες πιστοποιήσεις.

Σχετικά με τον ιστότοπο

Γενικά
Αυτός είναι ο επίσημος ιστότοπος της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τη βασική διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας τα ΜΜΕ, το προσωπικό της Προεδρίας, διπλωμάτες, αξιωματούχοι, οι Ευρωπαίοι πολίτες και το κοινό γενικότερα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες και υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σχετικά με την Ελληνική Προεδρία.
Τον ιστότοπο διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας / Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης υπό την επίβλεψη του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ομάδα για τον ιστότοπο (webteam) αποτελείται από στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης με ειδίκευση στην επικοινωνία και τη δημόσια διπλωματία, με ιδιαίτερες γνώσεις στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ιστοσελίδων, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση, αναθεώρηση, επικαιροποίηση και δημοσιοποίηση του περιεχομένου στη βάση των εκάστοτε απαιτήσεων.
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), ένα μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας που σχετίζεται με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών (ΕΜΠ), έχει αναλάβει την τεχνική ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση του ιστοτόπου.
Η γραφιστική εταιρεία Beetroot είναι υπεύθυνη για το δημιουργικό και γραφιστικό σχεδιασμό του ιστοτόπου και γενικά για το λογότυπο και την οπτική ταυτότητα της Ελληνικής Προεδρίας.
Ο ιστότοπος φιλοξενείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), τον πάροχο του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Εκπαίδευσης που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Ευχαριστήρια
Εκφράζουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ (2012) για τη στήριξη και τη συνεισφορά της, καθώς προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του δικού της ιστοτόπου. Ευχαριστούμε επίσης τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και το Δήμο Αθηναίων για το υλικό που μας παρείχαν.

Χρήση
Σκοπός μας είναι να δώσουμε στον χρήστη τη δυνατότητα να βρει εύκολα τις πληροφορίες που αναζητεί. Για αυτό το λόγο έχουμε εντοπίσει και χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά το σχεδιασμό ιστοσελίδων και τη δομή της πληροφορίας, ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες της ΕΕ και το αρχιτεκτονικό μοτίβο των ιστοτόπων προηγούμενων Προεδριών.
Ο ιστότοπος ενημερώνεται τακτικά με τις τελευταίες ειδήσεις, την αναγγελία γεγονότων και την πολυμεσική κάλυψη των δράσεων της Ελληνικής Προεδρίας. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου παρέχεται στην ελληνική, στην αγγλική, στη γαλλική, καθώς επίσης και στη γερμανική (χάρη στη συνεισφορά της Γερμανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα) γλώσσα. 
Μπορείτε να εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο δελτίο μας και στην υπηρεσία RSS, να μας ακολουθήσετε στο Twitter, να ανατρέξετε στο φωτογραφικό μας υλικό και στα βίντεο, να παρακολουθήσετε ζωντανή αναμετάδοση εικόνας και να προσαρμόσετε τη μηχανή αναζήτησης στις δικές σας ανάγκες.
Για να περιηγηθείτε στον ιστότοπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω βασικά μενού:

  • Νέα

Αναζητήστε και ανακτήστε δελτία Τύπου, δηλώσεις, κάλυψη πολυμέσων, άρθρα και τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με συναντήσεις/εκδηλώσεις/συνόδους που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. 

  • Πρόγραμμα

Βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες, κατά ημερομηνία και θέμα, για συναντήσεις/εκδηλώσεις/συνόδους που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας.  Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το επίσημο Ημερολόγιο της Προεδρίας.

  • Προεδρία

Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες, το πρόγραμμα, το λογότυπο και την εκστρατεία προβολής της Ελληνικής Προεδρίας και κατεβάστε τον οδηγό "Ποιος είναι ποιος" (Who is Who). Υπάρχουν επίσης γενικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θεσμό της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

  • Ελλάδα

Ανατρέξτε σε μία συλλογή από σύντομα αλλά περιεκτικά στοιχεία, δεδομένα και αριθμούς για τους βασικούς τομείς της οικονομίας, τον πολιτισμό και γενικότερα τη ζωή στην Ελλάδα.

  • ΜΜΕ

Εάν είστε δημοσιογράφος ή εκπρόσωπος ΜΜΕ, μπορείτε να ζητήσετε διαπίστευση, να βρείτε πληροφορίες για τον ραδιοτηλεοπτικό/φωτογραφικό φορέα υποδοχής και για το Κέντρο Τύπου, να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ειδήσεων και να κατεβάσετε τον οδηγό "Ποιος είναι ποιος" και τον ειδικό οδηγό για τα ΜΜΕ.

  • Επικοινωνία

Ανατρέξτε στη λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων της Προεδρίας, της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επικοινωνία με τον webmaster
Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτόν τον ιστότοπο όσο το δυνατό φιλικό, χρήσιμο και ασφαλή. Εάν έχετε σχόλια, ή θέλετε να προτείνετε βελτιώσεις ή να αναφέρετε ελλείψεις, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας στο τέλος της σελίδας.

Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστοτόπου υπόκεινται επίσης στους παρακάτω όρους: